Arrow

Δερβέναγας διορισμένος από τους δανειστές

Posted by Στάμπα ~ on 3/03/2013 ~ 0 comments

Υπερεξουσίες και απόλυτη αυτονομία στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) επιμένει να ζητά η τρόικα από την ελληνική κυβέρνηση.
Όπως αποκαλύπτει η έκθεση που συνέταξαν τα τεχνικά κλιμάκια μετά την επίσκεψή τους στην Αθήνα το τελευταίο δεκαήμερο του περασμένου Ιανουαρίου, το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να παρέχει στο ανεξάρτητο διοικητικό σώμα πλήρη εξουσιοδότηση να διαχειρίζεται και να επιβάλλει το φορολογικό δίκαιο. Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες πρέπει να εκχωρούνται άμεσα στον επικεφαλής της φορολογικής διοίκησης (στον ΓΓΔΕ) και αυτός να εκχωρεί αρμοδιότητες στα στελέχη σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Οι τεχνοκράτες της τρόικας τονίζουν ότι πρέπει να αφαιρεθούν όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες από οποιονδήποτε είναι εκτός φορολογικής διοίκησης, με εξαίρεση, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «ίσως τον υπουργό Οικονομικών, αν και αυτό πρέπει να είναι σπάνιο».
Η έκθεση αναφέρει ότι μόνο με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στους ελέγχους. Περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά και τις αρμοδιότητες που πρέπει να έχει το πρόσωπο που επιλέγεται κάθε φορά να αναλάβει τη θέση του ΓΓΔΕ, αναφέρουν ότι πρέπει να μην είναι πολιτικό πρόσωπο, να διορίζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως κυβερνητικού χρονικού ορίζοντα, και να είναι υπεύθυνος για το σύνολο του φορολογικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα, ο επικεφαλής πρέπει να έχει τον έλεγχο όλων των πτυχών του μηχανισμού.
Ο ΓΓΔΕ πρέπει να διαχειρίζεται με πλήρη αυτονομία τις επιχειρησιακές και διοικητικές λειτουργίες της φορολογικής διοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, πρέπει να έχει αρμοδιότητα πραγματοποίησης οργανωτικών αλλαγών, μεταφοράς κονδυλίων μεταξύ κατηγοριών του προϋπολογισμού (εντός ορισμένων ορίων), ώστε να του παρέχεται πλήρης επιχειρησιακή ευελιξία.
Ο «νέος τσάρος» της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της τρόικας, πρέπει να έχει το δικαίωμα να κάνει τουλάχιστον το 90% του συνόλου των διορισμών, είτε αυτοί προέρχονται από προσλήψεις από τον ιδιωτικό τομέα είτε από εσωτερικές προαγωγές. Παρότι η έκθεση σημειώνει ότι οι διαδικασίες προσλήψεων και διορισμών πρέπει να ακολουθούν αντικειμενικές, διαφανείς διαδικασίες, με κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ότι η φορολογική διοίκηση χρειάζεται να έχει και τη μέγιστη ευχέρεια για τους διορισμούς, υπό κάποια εποπτεία, χωρίς όμως να υπάρχει καμία πολιτική ανάμειξη σε κανένα διορισμό.
Οι αυξημένες αρμοδιότητες και εξουσίες του ΓΓΔΕ θα περιλαμβάνουν ακόμα και την αρμοδιότητα να διερευνά τη διαφθορά και να προβαίνει σε πειθαρχικές ενέργειες, έως και απολύσεις ή ποινικές διώξεις. Αν μάλιστα το υφιστάμενο πλαίσιο δεν επιτρέπει αυτές τις «ελάχιστες προϋποθέσεις», πρέπει να ενισχυθούν αυτές οι αρμοδιότητες με αλλαγή της νομοθεσίας, όπως αναφέρει η έκθεση.
Οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τονίζουν ότι για να υπάρξει συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πρέπει το ΣΔΟΕ να ενταχθεί στην αρμοδιότητα του ΓΓΔΕ, καθώς αν μείνει εκτός θα προκύψουν στο μέλλον δυσκολίες.
Η επιτροπή αξιολόγησης εκτιμά επίσης ότι η ΓΓΔΕ θα χρειαστεί επειγόντως την εφαρμογή ενός προηγμένου συστήματος μέτρησης της απόδοσης των επιμέρους οργανισμών, γι' αυτό η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων πρέπει και αυτή να ενταχθεί στη ΓΓΔΕ.
 
Υπό τον έλεγχό του
Αντίστοιχα, υπό την «ομπρέλα» του ΓΓΔΕ πρέπει να μπουν και οι εσωτερικές υποθέσεις, καθώς και ο εσωτερικός έλεγχος, για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον φοροελεγκτικό μηχανισμό.
Υπό τον έλεγχο του ΓΓΔΕ πρέπει να μπουν επίσης οι ειδικές λειτουργίες των κεντρικών υπηρεσιών, οι ΔΟΥ μεγάλων επιχειρήσεων, φορολογουμένων με μεγάλη περιουσία και ελευθέρων επαγγελματιών με υψηλά εισοδήματα.
Ακόμα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες ΓΓΔΕ θα είναι:
- η ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού από κονδύλια που θα του παρέχονται,
- η θέσπιση δεικτών απόδοσης του προσωπικού,
- η ανάπτυξη αυτόνομου στρατηγικού σχεδίου της ΓΓΔΕ,
- η σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης προς τον υπουργό Οικονομικών.
Η έκθεση προχωρεί και ένα βήμα παραπέρα, σημειώνοντας ότι το επίπεδο αμοιβής των στελεχών που θα πλαισιώσουν τον ΓΓΔΕ έχει πληγεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να είναι ανταγωνιστικό με αυτό του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες ελεγκτές.


Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αυτα που δεν προλαβατε

το δικτυο λεει