Arrow

Αναλγησία και αλητεία σε βάρος τετραπληγικού Έλληνα

Posted by Στάμπα ~ on 3/05/2013 ~ 0 comments

Επιστολή: Ξέρετε τι σημαίνει να ζει ένας ανάπηρος με 313 ευρώ το μήνα;
κατάσχεση του σπιτιού ενός τετραπληγικού πρωταθλητή για 51.000 ευρώ.

- Ο αθλητής έχει οφειλή 51.000 ευρώ από νοσηλεία σε κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό
- Ο κ. Βρούτσης επιβεβαίωσε την κατάσχεση αλλά τόνισε πως δεν υπάρχει πλειστηριασμός
- Εντολή Μαυραγάνη στις εφορίες: "Ψάξτε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και κάθε πηγή εισοδήματος των οφειλετών"
- Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ερώτηση στη Βουλή, βουλευτή της Χρυσής Αυγής
 

Απίστευτες ιστορίες για γέλια και για κλάματα βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας με αφορμή την αναγκαστική είσπραξη των χρεών που έχουν οι φορολογούμενοι προς το κράτος.


Μία τέτοια ιστορία έγινε γνωστή από έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών, κ. Μαυραγάνη που διαβιβάστηκε στη Βουλή και από αυτή αποδεικνύεται πως το κράτος λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μία "τσακίζει" ανθρώπους που έχουν προβλήματα και σοβαρές ανάγκες και από την άλλη "χαϊδεύει" συγκεκριμένα πρόσωπα ακόμα κι αν αυτά οφείλουν τεράστια χρηματικά ποσά στο ελληνικό δημόσιο.

Μετά από ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία Παναγιώταρου, αποκαλύφθηκε έκθεση από το ΙΚΑ αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας για την κατοικία του τετραπληγικού πρωταθλητή ποδηλασίας με πολλές διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό Βασίλη Κιουρκτσή.

Στην ερώτηση του βουλευτή απάντησε εγγράφως και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος επιβεβαιώνει ότι με απόφαση του περιφερειακού υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης καθορίστηκε η επιστροφή των εντόκως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από τον συγκεκριμένο ασθενή, από νοσήλεια σε εξουσιοδοτημένο κέντρο αποκατάστασης του εξωτερικού.

Ο ασφαλισμένος έχει οφειλή 51.000 ευρώ με βάση καταλογιστική απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών ποσών και μέχρι σήμερα δεν έχει διενεργηθεί ουδεμία καταβολή από τον οφειλέτη. Το αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης για να διασφαλίσει τις απαιτήσεις του προέβη σε κατάσχεση ακίνητης περιουσίας. Όπως, όμως σημειώνει ο κ. Βρούτσης, για την οφειλή αυτή ουδέποτε προσδιορίστηκε πρόγραμμα πλειστηριασμού του ακινήτου, πέραν της κατάσχεσης.

Αναφορικά πάντως με την είσπραξη των χρεών προς το δημόσιο ο υφυπουργός Οικονομικών, κ. Μαυραγάνης δήλωση πως έχουν δοθεί οδηγίες στους προϊσταμένους των αρμόδιων για την είσπραξη ΔΟΥ να εξαντλούν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων και κάθε πηγής εσόδων των υπόχρεων για καταβολή και να λαμβάνουν αθροιστικά όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά και λοιπά μέτρα είσπραξης, με άμεση προτεραιότητα στους μεγάλους οφειλέτες.

Ο κ. Μαυραγάνης ενημερώνει ότι γίνονται επισκέψεις κλιμακίων του υπουργείου Οικονομικών στις κατά τόπους ΔΟΥ και δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για την άμεση υλοποίηση στοχευμένων διασταυρώσεων, με αντικείμενο, κατά κύριο λόγο, περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας, τη συνεργασία με φορολογικά τμήματα, στο πλαίσιο διοικητικής ανταλλαγής πληροφοριών και την ενεργοποίηση της ειδικής διαδικασίας ελέγχου για τον εντοπισμό πρόσφατων περιουσιακών στοιχείων, την άμεση λήψη μέτρων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οφειλετών χαρακτηρισθέντων ως ιδιαίτερου κινδύνου οφειλέτες, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και την άμεση είσπραξη οφειλής.

«Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω, επισημάνθηκε ότι τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης θα πρέπει να έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος για τον οφειλέτη και κατ΄ επέκταση για το Δημόσιο, τηρώντας σε κάθε περίπτωση την αρχή της αναλογικότητας», αναφέρει ο κ. Μαυραγάνης.

Πάντως, ο υφυπουργός Οικονομικών σπεύδει να επικαλεστεί την ύπαρξη εγκυκλίου, σύμφωνα με την οποία «η υποχρέωση έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, δεν υφίσταται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος (όπως πχ όταν πρόκειται για ακίνητο οφειλέτη, το οποίο αποδεδειγμένα αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του και η οποία καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης, η αξία της οποίας δεν απέχει σημαντικά από τα όρια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις για την απαλλαγή ΦΜΑ ως πρώτης κατοικίας), ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου της ΔΟΥ».

Στο έγγραφό του ο κ. Μαυραγάνης επισημαίνει ότι εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, οι οφειλέτες μπορούν να αιτηθούν την υπαγωγή τους σε καθεστώς τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων μπορεί υπό προϋποθέσεις να φθάσει και τις 48. Θυμίζει επίσης ότι σύμφωνα με το Ν. 2648/1998, στους οφειλέτες που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, δύναται υπό προϋποθέσεις να χορηγηθεί άπαξ διοικητική αναστολή πληρωμής μέρους ή του συνόλου συγκεκριμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής για διάστημα μέχρι πέντε μηνών.


Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αυτα που δεν προλαβατε

το δικτυο λεει